Herroeping voor volledig retour van een "niet geleverde bestelling"

Vul dit formulier alleen in wanneer:

-          U uw hele bestelling nog niet ontvangen heeft en wilt herroepen.

U kunt hier onze privacyverklaring lezen. Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep: