Herroeping van uw bestelling

Wilt u uw bestelling retourneren, wijzigen, annuleren of ruilen?
Kies welke optie voor u van toepassing is en lees meer over de mogelijkheden.

Herroepingen retourneren
Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, of door een keuze te maken middels de bovenstaande opties. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer de overeenkomst succesvol herroepen is, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering of de door ons geboden goedkoopste wijze van retourneren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, en hebben kunnen controleren op eventuele schade, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld,
aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres : Rooijakkersstraat 8, 5652BB, Eindhoven.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik of verwerken van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bedenktermijn
De bedenktijd op de producten is 14 dagen, deze bedenktijd start op het moment dat alle producten afgeleverd zijn.

  • Tijdens deze bedenktermijn kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbonden of herroepen worden mits de consument binnen de termijn ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij van de aankoop afziet.
  • De consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. De consument kan er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de consument de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.
  • De consument heeft de mogelijkheid hebben om de retour wél vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen / te bellen / anders). Vanaf het moment dat de consument u heeft laten weten van de koop af te zien, heeft deze vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren.
  • Zodra de mededeling van retournering verstuurd wordt, ontvangt u een bevestiging van Tuinmaximaal.

Het herroepingsformulier

Waardevermindering bij beschadiging

  • Tijdens de bedenktermijn kunt u de producten beoordelen om te bepalen of u deze wenst te behouden. Wanneer u verder gaat dan nodig is of er is waardevermindering ontstaan, dan kan dit verrekend worden.
  • Retourneringen dienen teruggestuurd te worden met originele verpakking, indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Wanneer het volledige aankoopbedrag teruggewenst is, dient het product onbeschadigd geretourneerd te worden.

Terugbetalingstermijn

  • Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. De terugbetaling zal voldaan worden middels hetzelfde betaalmiddel waarmee de aankoop gedaan is, zover dat technisch mogelijk is.

Verzendkosten retourzending

  • De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening