Herroepingsformulier voor geleverde bestellingen

Vul dit formulier alleen in wanneer:

-          U de gehele geleverde bestelling wilt herroepen.
-          U een gedeelte van de geleverde bestelling wilt herroepen.

U kunt hier onze privacyverklaring lezen. Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep: